recognition

recognition n. /;rekəg’niʃn/ sự công nhận; sự thừa nhận

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "recognition"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ly Ly
Guest

re( lại) có ngần (g) ni tiền: công nhận mi kiếm tiền siêu thật

Phu Quach
Guest

Recognition = r c g n t n —> hôm qua đi chợ làm “rơi con gà”(r c g) và “năm túi ngô”(n t n), “công nhận” tiếc thật đấy.

wpDiscuz