reception

reception n. /ri’sep∫n/ sự nhận; sự tiếp nhận; sự đón tiếp

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "reception"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

reception > “rìu phép thần” chỉ tiếp nhận người lương thiện

Phu Quach
Guest

Reception = r c p t n —> “rễ cây phát triển nhanh” vì “nhận” nhiều dinh dưỡng và chất khoáng từ đất.

wpDiscuz