recently

recently adv. /´ri:səntli/ gần đây; mới đây

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "recently"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thiên Hades
Guest

@ R C N T LY > Mới Đây, Ra Cổng Nằm Tưới hoa LY.

He recently water a lot of water for tree!

 

Thiên Hades
Guest

He recently waters a lot of water for tree

wpDiscuz