realize

realize /ˈriːəlaɪz/ v. nhận ra
# I realize how difficult it’s going to be; but we must try. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "realize"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Serri Leni
Guest

@ reach(rea) : đạt tới; lie(lize): nói dối
cuối cùng anh ấy cũng nhận ra sự nói dối của cô ấy đạt tới đỉnh điểm.

teothangly
Guest

Nhận ra ronaldo vẫn không rời real marid vì vậy đội hình REAL IZE(i zậy) :V

wpDiscuz