reader

reader /ˈriːdər/ n. tuyển tập văn học
# My sister has many readers on her bookshelf. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "reader"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
UP Rich
Guest

reader còn mang nghĩa là sách đọc thêm

đọc thêm (read) nhiều sách văn học nên bị đơ( der):))

wpDiscuz