Rare

  /reər/   (adj)      Hiếm, hiếm có 

@Rare-rẻ => đồ Rẻ thường Rất Hiếm. Và phải chờ rất lâu!

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "Rare"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Văn Trúc Huỳnh
Guest

Bán Radio giá Rẽ, phải nói là Rất Rẽ.

Long Nguyễn
Guest

Hiếm có một có một cái ip6 với rá rẻ(rare) như vậy 

Long Nguyễn
Guest

I rarely buy things in this world.

quyen vampire
Guest

rổ rá(ra) rẻ ( re) không phải hiếm

Anny Hồng Thắm
Guest

Rare.

Loa loa… đồ hiếm tụt dốc nên bán Rá Rẻ đây!

Gold is an rare and previous metal.

wpDiscuz