raise animal

raise animal /reiz ‘æniməl/ phr nuôi động vật
# My grandparents raise many kinds of animals.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "raise animal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thangngoc0608
Guest

có một bà tiên đang chào hàng.

Chủ nhà là người đàn ông thô lỗ:

đi za… bà <ni.cô> yêu <ô >”

chúng tôi chỉ “NUÔI ĐỘNG VẬT” chứ không mua ô tô.

wpDiscuz