rainforest

rainforest /ˈreɪnfɔːrɪst/ n. rừng nhiệt đới
# The rainforest is home to more than half of the world’s animals. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "rainforest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

MƯA trên RỪNG là RỪNG NHIỆT ĐỚI. :)

mrbig33bal
Guest

RÊN (rain) lên vì va phải 2 PHO(for) tượng đang ríu RÍT(rest)  trò truyện trong RỪNG NHIỆT ĐỚI.

wpDiscuz