Quiz Show

/kwɪz ʃəʊ/(n) Chương trình đố vui      

tv-show-king-pics-20080519101854582_640w

@ Quiz ở đây là những câu hỏi, câu đố, mang tính hài hài
Show là chương trình.
=> 1 người tham dự chương trình đố vui Quiz đã song đã từ bỏ (QuiT) vì các câu đố khiến anh buồn cười vỡ bụng (rồi nhập viện ^^!)

#I like watching quiz shows on TV such as Who Wants To Be A Millionaire?

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "Quiz Show"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ Đố vui: Tại sao con QUI lại Sấu

wpDiscuz