quite

quite /kwaɪt/ av. tương đối; khá
# I’m quite tired but I can still finish the homework.
quite

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "quite"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

Quite: Ấy, đừng thoát (Quit) trò chơi này nhé em (e)!

Ngay Và Luôn
Guest

@Ăn bánh Quy(qui) “tương đối” giống bánh Tẻ(te) yk mà.
#Definition of “quite” in British and World English in Oxford dictionary.

Luc Binh
Guest

@ Nãy thằng QUI TÉ qua nhà tui chơi game, nó chơi TƯƠNG ĐỐI khá đó, ngang ngửa trình của tui.

nguyễn Chinh
Guest

ăn khoai xịt tương đối thối

wpDiscuz