quantity

quantity n. /ˈkwɒntɪti/ lượng; số lượng

qualityquantity

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "quantity"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

số lượng quan tí(quanti) hon thông minh như trạng tý(ty) rất hiếm

lephuong
Guest

QUANTITY = QUÁN TÍnh + Tình Yêu.=> Tình Yêu của em ơi,trọng LƯỢNG của anh cao thế này thì tính QUÁN TÍNH cũng cao lắm đấy,đi nhanh không phanh được đâu!^^

Nguyễn Kiều Trang
Guest

quantity of good equipments is being enhanced

Phương Min
Guest

để chiến đấu với quái vật khổng lồ, đội quân tí ti phải tăng cường các chiến sĩ , sau 1 năm số lượng huy động đã lên đến 3 người

Littleduke
Guest

@ (Đội) Quân tìm tình yêu–>Số lượng nhiều vô số.

wpDiscuz