purpose

purpose /ˈpɜːrpəs/ n. mục đích
# The purpose of the book is to provide a complete guide to the university. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "purpose"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

mục tiêu hôm nay là săn được ba con chim (~ ba bird) :))

Vo Hoang An
Guest

P_RP_S: PR ( quảng cáo) kem đánh răng PS đến mọi người là Mục Tiêu hàng đầu của công ty hiện nay!

Hienhien
Guest

Muốn đạt ” mục đích” thì phải bỏ bớt chơi

Luc Binh
Guest

The PURe lakes you saw in the POSE was taken on PURPOSE. They used them for Marketing.

wpDiscuz