punctual

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ a. đúng giờ
# You are all required to be punctual.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "punctual"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

không đúng giờ khiến ta vội vàng, đã vội thì dễ ngã=> thân (pun ) sợ ( c ) bổ (tual ). vì bổ thì đau thân :D

Dothimyduyen
Guest

@ punctual~ băng(qua) xuồng^^
—> Tôi băng qua cái xuồng kia và kết quả là tôi đến nơi một cách Đúng Giờ.

wpDiscuz