proposal

proposal n. /prə’pouzl/ sự đề nghị; đề xuất

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "proposal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Proposal = pro po sa l —-> “đề xuất” “pro” bị hủy bỏ(po) là một sai(sa) lầm(l).

wpDiscuz