prohibit

prohibit /prə(ʊ)ˈhɪbɪt/ v. cấm; ngăn cấm

depositphotos_2393870-Prohibit-sign
# Smoking is prohibited here.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "prohibit"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Dothimyduyen
Guest

ANh chàng PRO đã HI sinh BÍT (bit) bao nhiêu lần để NGĂN CẤM mọi hành động xấu của bọn IS

Xuan Hoa
Guest

prə(ʊ)ˈhɪbɪt: râu hôi bịt mũi vào hoặc CẤM để râu,NGĂN CẤM để râu

wpDiscuz