PRoFession

/prəˈfeʃən/(n)Nghề nghiệp


@Pro- siêu giỏi. FesSion-
phá sản
Những người Pro sẽ không bao giờ Fession ( phá sản) dù làm bất cứ nghề nghiệp nào. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "PRoFession"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
theringofhell
Guest

@prfssn những người pr facebook sẵn sàng nhận công tác pr nghề thổi kèn đám ma. Đây là một ngành nghề đang bùng nổ hiện nay. Nó là cả một nghề nghiệp đáng tôn trọng.

she was at the very top of her profession.

fession không có nghĩa là phá sản thì phải. Tra từ điển không thấy.

wpDiscuz