production

production n. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất; chế tạo
production

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "production"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

các chuyên gia (pro)ở đức (duc) chế tao rara những cỗ máy tihon(tion)

wpDiscuz