produce

produce /prə’dju:s/ v. sản xuất; sản sinh; tạo ra
# People produce a lot of goods every year.

produce

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "produce"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Con mèo nhà em thật pro(pro) khi đú(du) sản sinh ra con vs con lợn để rồi con phải đj bú ké(ce)..yeah

backfill
Guest

@ Đã là PRO thì ĐỪNG(du) bao giờ ăn KEM(ce).

wpDiscuz