proceed

proceed /prəʊ ˈsiːd/ v tiếp tục; tiếp diễn

52317424_stoiplookproceedlandour
# Preparations for the festival are now proceeding smoothly.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "proceed"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

prəʊ ˈsiːd: râu sịt thành màu đen, cứ TIẾP TỤC thì chả mấy mà trẻ ra

Brave Goo
Guest

pro tiếp tục sịt chó

DINH HUU KHANH
Guest

@ Các Pro cắt xít nhau để mỗi người một hướng tiếp tục, tiến hành nghiên cứu.

wpDiscuz