PRoBLeM

/’prɔbləm/(n) Vấn đề

problem

 

@PR BL M: Vấn đề ở đây là Phá Răng nên ta phải Bàn Luận Mọi phương án có thể để giải quyết vấn đề này

# Our main problem is take out of this tooth

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "PRoBLeM"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
vandinhhung
Guest

(Problem) bị rổ bị lem là có vấn đề

trunglevan89
Guest

his problem is ” there are two girls love him”. That problem make him delicate.

Nguyễn Minh Hiếu
Guest

Bờ Rock ( Đá ) Bờ Lùm – Có cục đá sau lùm cây là một vấn đề 

wpDiscuz