privately

privately adv. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư; cá nhân

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "privately"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sun Rise
Guest

pờ (p) vai (rai) này chỉ  vì (vi) “cá nhân” Ly (ly) mà tồn tại.

wpDiscuz