prison

prison /ˈprɪzən/ n. nhà tù
# She was sent to prison for six months. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "prison"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

pro sơn nhà i như sơn nhà tù

wpDiscuz