print

print v.; n. /print/ in; xuất bản; sự in ra
print

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "print"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Print = pr in t —–> cuốn truyện mới “xuất bản” “in” hình con chó “lè lưỡi ra”(pr) “trong”(in) khi thưởng(t) thức khúc xương.

wpDiscuz