pride

pride n. /praid/ sự kiêu hãnh; sự hãnh diện; tính kiêu căng; tự phụ

FGrdm9L1NR-14

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "pride"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
minuteminor
Guest

Pride => PRD => Đừng nên tự phụ mà PR mấy thứ tài sản của mình, sẽ có ngày trộm cầm Dao tống tiền đấy

Phu Quach
Guest

Pride = pro i de —> khi trở nên “pro” bất cứ ai(i) cũng dễ(de) mắc phải căn bệnh “kiêu căng”, “tự phụ”.

Vy Anh Hoàng
Guest

P rai.

Phở Dai thế mà mình vẫn cắn đứt, hãnh diện quá(^^)

The failure isn’t kill people, their  pride will kill them first.

methuy
Guest

phờ ra dê mà còn kiêu hãnh
you should have a pride when doing anything well

wpDiscuz