presentation

presentation /ˌprezənˈteɪʃən/ n bài trình bày

poster
# The speaker gave an interesting presentation on conservation of the environment .

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "presentation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

~~/ present tây sờn/

>> Nếu có bài trình bày tốt sẽ được tặng một món quà (present) là một chiếc quần  tây bị sờn

O'star Lee
Guest

# what do you think of his presentation?
It’s really interesting

wpDiscuz