prehistoric monsters

prehistoric monsters /priːhɪˈstɒrɪk ‘mɒnstəz/ n. những quái vật thời tiền sử
# I am curious about the prehistoric monsters. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz