preference

preference n. /’prefərəns/ sự thích hơn; sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn

pref ass 1

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "preference"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

@Chương trình của Bạn (p) sẽ được yêu thích hơn nếu như bạn tham khảo ý kiến của chuyên gia( reference).

wpDiscuz