PreDomiNant

PreDomiNant /prɪˈdɒmɪnənt/ (a) ưu thế

3

@ pre = trước; dominant = ưu thế > ai tới trước thì có ưu thế!
@ pre = trước; domin ~ dò mìn; nant ~ gian nan > đi trước dò mìn tuy gian nan nhưng mà lại có ưu thế

predominance /prɪˈdɒmɪnəns/ (n) ưu thế
# There is a predominance of people who come first, they will get the predominant part of the job.

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "PreDomiNant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

@ Pre- perfect, domin- domino, ant- ăn: Chơi PERFECT trong DOMINO là cú ĂN ƯU THẾ

Brave Goo
Guest

nên chuẩn bị(prepare) kĩ món mì hảo hảo bởi làm(do) mì nanưu thế của đội bạn

Bi Bi Crazy
Guest

PRE-DOMINANT

Ông ấy chơi domino (dominant) rất pro! (pre). Wow, quả là chiếm ưu thế!

Anny Hồng Thắm
Guest

Predominant

Pre dominant(ưu thế)

Phở (P) và mì tôm rất rẻ(re) nhưng lại rất có ưu thế(dominant) trong các mặt hàng( kiếp sinh viên nhờ đó mà sống mà).

DINH HUU KHANH
Guest

@ Phú (pre) đổ mìn vào đàn kiến để chiếm ưu thế và thể hiện mình mạnh hơn.

wpDiscuz