prediction

prediction /prɪˈdɪkʃn/ n. sự dự đoán; sự tiên đoán
# A prediction that economic growth would resume has been made. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "prediction"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
leminhdai
Guest

@ 1 cuốn từ điển free(pre) dictionary(diction) có khả năng tiên đoán những sự việc đã xảy ra rồi=> giống sách lịch sử => ai thèm lấy :P

wpDiscuz