PreCeDe

/prɪˈsiːd/ (v) đi trước

precede
@ P R C D > Phải Rước Con Đẻ về trước con nuôi ^^!
# It would be helpful if you were to precede the report with an introduction.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "PreCeDe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

muốn đi xin thu nhập 30tr để đạt đến đẳng cấp pro ( p ) thì phải kiên t….rì ( re ) chạy trước mấy người khác mà  xin ( cede )

wpDiscuz