powder

powder /ˈpaʊdər/ n. bột
# Why are there so many commercials for washingpowders on TV? 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "powder"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

lấy bao(pow) để(der) đựng bột

theringofhell
Guest

@powdr Lấy cái Bao(pow) Dùng Rồi để đựng bột.

the snow was like powder

nguyentanloc
Guest

PỒ Wa nhà ĐỂ (der) lấy ”bột” mì làm bánh cho bạn trai ăn

wpDiscuz