potato

potato /pə’teɪtəʊ/ n. khoai tây
# Those farmers are planting potatoes.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "potato"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bồ Công Anh
Guest

bỏ táo tàu vào nấu cùng khoai tây

wpDiscuz