possession

possession n. /pə’zeʃn/ quyền sở hữu; vật sở hữu

stock-photo-money-of-euro-for-purchase-of-the-private-house-and-car-25185514

 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "possession"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trịnh Đức HT
Guest

anh mà po em thì em sses cho anh sion, ( anh mà bo em thì e sẽ cho anh sờ

 

yutu1994
Guest

@ Po SSession: pro mà sở hữu con Simson

Phu Quach
Guest

Possession = possess ion —-> bất cứ cái gì mà chúng ta “sở hữu”(possess) cho dù là tí(i) hon(on) cũng thuộc ” quyền sở hữu “.

wpDiscuz