pollution

pollution /pə’lu:ʃn/ n. sự ô nhiễm
# Water pollution is becoming more serious now. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "pollution"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Chu Kim Liên
Guest

@ /pô-lưu-sừn/~ ô, lưu thông~ đi xe máy trên đường, bánh sừng bò > chiếc ô vừa đi xe máy trên đường phố cực kỳ ô nhiễm khói bụi nên nó ăn bánh sừng bò để giải độc.
# Air pollution makes us sick.

wpDiscuz