political

political adj. /pə’litikl/ về chính trị; về chính phủ; có tính chính trị

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "political"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Political = politic al —-> ai “hoạt động chính trị”(politic) đều phải alo(al) báo cáo tình hình công việc của mình “về chính phủ”.

wpDiscuz