politely

politely (adv)

/pəˈlaɪtli/ lễ phép; lịch sự

Politely

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "politely"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

người đốt tấm polime(poli) té(te)ra là em lỳ(ly) thật bất lịch sự.

xuanphuc
Guest

bó tay với sự lễ phép của nó , politely

heoconbuongbinh
Guest

/ pəˈlaɪtli/ nếu ko ăn quả bơ (pə) lai ni thì thật  bất lịch sự vs ng lam ra nó. 

Serri Leni
Guest

@ pơ lai ly : pơ zai đi . Zai đó ko có phép lịch sự.

Serri Leni
Guest

He is but also kind not only polite.

Han Nguyen
Guest

Lịch sự (P)hải L(uôn) (T)hật (L)òng = PoLiTeLy

wpDiscuz