polite

polite /pəˈlaɪt/ a. lịch sự
# Please be polite to our guests.
polite

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "polite"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tuyetson08
Guest

poli -> police + te -> tè

Cảnh sát (poli) sẽ xem chú nào tè (te) ngoài đường là tóm ngay vì quá bất lịch sự!

P.s. admin fixed.

Hoàng Quý
Guest

cảnh sát(police->polite) việt nam rất lịch sự.

hellodreams
Guest

@PO lại tè trước mặt mẹ rồi Xấu và bất lịch sự quá.

Pơ lait=> anh bồi bàn đưa biên lai cho khách một cách bất lịch sự

#I hate the polite boy

Brave Goo
Guest

pơ lai khác pơ thường ở chỗ là nó khá lịch sự

Phu Quach
Guest

Polite = poli te —-> trong cái xã hội này, “lịch sự” mà không có tiền “poli”me thì cũng phải té(te).

wpDiscuz