polish

polish  /’pouliʃ/ (n) nước đánh bóng; nước láng. (v) đánh bóng; làm cho láng. (a) thuộc người , nước Ba Lan

ba lan

# polish them usually.

@ po ké mon (po) lập 1 list (lish) người cần đánh bóng giày

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "polish"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

polish -> ăn mít. Ăn mít xong mà quên mất luôn là phải đánh bóng cái giày! :D

tambkpro
Guest

Nghe như : POLICE( cảnh sát) ông nào ông ấy trông cũng bảnh bao, đầu tóc bóng lộn, giầy cũng được đánh bóng, đến nỗi có thể soi được.

Phu Quach
Guest

Polish = police sh —> “cảnh sát”(police) đi xe “sh” được “đánh bóng”.

Phu Quach
Guest

Polish = polime sh —> vừa mới bỏ ra một đống tiền “polime” để mua con xe “sh” “láng bóng”. Hj

wpDiscuz