plug

plug n. /plʌg/ ổ cắm điện, nút (thùng; chậu; bồn…)

13-amp-fused-3-pin-plug-top-20-pack-2794-p

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "plug"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hoctran
Guest

@Phớt Lờ những cái nút chậu thì bạn sẽ không bao giờ xả nước nhanh được.

theringofhell
Guest

@plg Phải Làm Gì với cái dây thừng bị thắt nút này? tháo nút ra,nút lại.

Phu Quach
Guest

Plug = pl u g —-> “pháp luật”(pl) là “nút” giam giữ những cái “u” gây(g) rắc rối trong xã hội.

Ái Xuân
Guest

# Don’t touch that plug! It is out of order and you can get an electric shock!

wpDiscuz