plant

plant /plɑ:nt/ v. trồng (v); thực vật; cây n.
# Do you know this plant?
plant

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "plant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@phải(p) làm(lan) thế(t) nào để có một vườn thực vật đây nhỉ
#why plants need light and water

Nguyễn Hà Nam
Guest

@ khỉ phải (p) trèo lên(lant) cây để sống# plant vs zombie

Trong Phamduc
Guest

@ đất nước Phần Lan(plan) thì(t) TRỒNG rất nhiều CÂY.

wpDiscuz