PlanEt

/ˈplanɪt/ (n) hành tinh

planet2
@ hành tinh (planet) chúng ta đang gặp nguy hiểm, phải lên kế hoạch /plan/ cho nó /ɪt/
# I can’t imagine life on other planets.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "PlanEt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@bánh ‘PLAN’ có rất ‘ÍT’ trên HÀNH TINH nè :)

wpDiscuz