philosophy

philosophy n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học; triết lý

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz