phase

phase n. /feiz/ tuần trăng; giai đoạn; thời kỳ

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "phase"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

Phase -> phá xe

1. THỜI KỲ thơ ấu Thomas Edison luôn phá (tung) xe đạp và các vật dụng trong gia đình để nghiên cứu chúng.

2. Phá xe xong là đến giai đoạn bị ăn đòn.

Phu Quach
Guest

Phase = pha se —> “giai đoạn” “pha” nước nấu cơm nếu cho quá nhiều sẽ(se) bị nhão.

wpDiscuz