petrol

petrol n. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu
petrol

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "petrol"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyen luong
Guest

PE>>> PÉ
TR >> trông
OL >>> Ô Liu
PÉ TRông em rất khéo nên được mẹ tặng cho 1 can “dầu” Ô Liu ^^

Vy Anh Hoàng
Guest

Petrol: PeTRoL

Muốn xe phóng  tốt (P T) thì hãy Giao Ra(R) vài Lít(L) xăng dầu.

Vy Anh Hoàng
Guest

Your car is slow. May be we should to make full petrol.

Vy Anh Hoàng
Guest

This car is getting slower and slower. May be we need to pour full of petrol.

Phu Quach
Guest

“Xăng dầu” petrolimex(petrol).

wpDiscuz