PessiMism

PeSSiMiSM /ˈpesɪmɪzəm/ (n) tính bi quan

pessimism

@ P SS M SM : Phương Sung Sướng Mãi Sống Mãi và không bao giờ bi quan :D
# There is now a mood of deepening pessimism about the economy.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "PessiMism"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
caothai
Guest

Chai pessi chẳng bao giờ mĩm(mism) cười vì chúng luôn bi quan nên bị quăng vô sọt rác

wpDiscuz