person

person n. /ˈpɜrsən/ con người; người

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "person"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Person = p er son —-> “con người” thật phí(p) phạm khi cứ thờ ơ(er) và không “son” sắt.

wpDiscuz