pay attention

pay attention (to) / chú ý tới

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "pay attention"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Pay attention —–> “kiên trì”(pay) “chú ý”(attention) đến người khác thì sẽ được người khác “chú ý tới”.

Sun Rise
Guest

pay hãy chú ý tới ả thằng tý (attention)

wpDiscuz