path

path /pæθ/ n. đường mòn; đường dẫn
# Follow the path; you can go out of the forest.
path

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "path"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hưng Tươi
Guest

“pe thờ” = “Pé” đang “thờ” ơ trước đường dẫn về nhà anh.

huephamhp98
Guest

ba ( Pa ) thường ( th) dắt tôi đi trên con đường mòn đó

wpDiscuz