pastime

pastime /’pɑ:staim/ n. trò tiêu khiển; sự giải trí
# My favorite pastime is playing soccer. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "pastime"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

I do not like pastime on TV

NgoHongNhung
Guest

@PA..TIM..E…: Đừng PẮt TIM Em trở thành Trò Tiêu Khiển trong TY của anh vì em xứng đáng đươc yêu rất nhiều ^ ^

#I don’t like to be pastime with others

wpDiscuz