PasteuRiZation

(pæst∫ərai’zei∫n) (n) tiệt trùng

@PASTEU~ bác sĩ Pasteu + Ri-Za-Tionda sần sùi: ông PASTEU  với làn da sần sùi nên phải chích ngay vaccine tiệt trùng

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "PasteuRiZation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nam Phương
Guest

@ Past = quá khứ; eur ~ Euro, châu âu; zation ~ vẩy sừng; ri ~ rít, rịt thuốc > tưởng tượng trong quá khứ, những bà con ở châu âu phải rít thuốc tiệt trùng để tránh bệnh vẩy sừng :D

Nam Phương
Guest

@Paste = dán (copy/paste); Uri ~ nghe như Ure (1 loại phân bón thì phải ^^!); zation ~ vẩy sừng > Phải dán cao Ure để chống vẩy sừng :D

Xuan Hoa
Guest

nhắc đến bác sĩ pasteur là nhắc đến thuốc tiệt trùng

huukim98
Guest

Pasteurization is very necessary for us.

DINH HUU KHANH
Guest

Trong Quá khứ EURÔ (uri) là 1 nhà ga tiệt trùng

DINH HUU KHANH
Guest

Dán cao tiệt trùng để để tránh bệnh vẩy sừng

wpDiscuz